Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IKSZT

Hírek az IKSZT pályázatról

 

ikszt.jpgA Kismarja Közösségéért Egyesület támogatást nyert a Kultúrház felújítására IKSZT pályázat keretében. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a pályázat előzményeiről, folyamatáról, jelenlegi állásáról.

Első lépés:
2008 szeptemberében jelent meg az a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett pályázati felhívás, amely lehetőséget kívánt teremteni arra, hogy a vidéki településeken élő emberek számára egy helyen elérhető szolgáltatásokkal biztosítsa az életminőségük javulását. Ezt a szolgáltató központot Integrált Közösségi Szolgáltató Térnek (IKSZT) nevezték el, és a pályázatban programfejlesztésre, szolgáltatások beindítására, valamint eszközbeszerzésre és épület felújításra kellett vállalásokat tenni.
A Kismarja Közösségéért Egyesület úgy határozott, hogy a Kismarján élők érdekében elindul ezen a pályázaton. Az IKSZT helyszíne a jelenlegi Kultúrház lesz, amely az önkormányzat tulajdonában van, de az Egyesület hosszú távú bérleti szerződést kötött az üzemeltetésre.
Az egyesület vállalta, hogy az IKSZT keretén belül többféle szolgáltatást biztosít:
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez (kötelező elem)
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése
A lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése (Teleház)
Közösségi internet hozzáférés biztosítása az eMagyarország ponton
Közművelődési programok szervezése
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása
Közösségfejlesztés (Szórakoztató és ismeretterjesztő programok)
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
Egészségfejlesztési programok
Postai szolgáltatás nyújtása: (amennyiben a Magyar Posta Zrt. vállalkozásba szeretné kiadni)

A vállalások sokrétűsége és az egyesület eddigi tevékenysége miatt 2009. május 25-én megszületett a határozat, amely szerint az egyesületünk „jogosult az IKSZT cím birtoklására”.

Második lépés:
A címbirtokos szervezetek részére 2009 őszén jelent meg az a pályázati felhívás, ami lehetőséget teremtett a felújítással és az eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezésére.
Az épület felújításánál központi szerepet kapott a tetőszerkezet megváltoztatása, magas tető építése. Emellett természetesen sor kerül a 40 éves Kultúrházunk külső és belső felújítására, a vizesblokk átalakítására; az eszközbeszerzés keretében új bútorok beszerzésére, a számítógéppark fejlesztésére.
Az 2010. május 4-én kelt határozatában az MVH megítélte a kért támogatást.
Mivel ezután kormányváltás történt, az egyesületünk vezetősége megerősítést kért a megváltozott Vidékfejlesztési Minisztériumtól a támogatás lehívására vonatkozóan. A megerősítés után elkezdődött a pénzügyi tervezés. Mivel az Egyesületnek nincs több tízmillió forintos tartaléka, ezért a pályázat megvalósítását gondos előkészítés előzi meg. Közvetlenül a felújítás megkezdése előtt pontosítani kellett a statikai terveket, mivel az új tetőszerkezet súlya többletterhet jelent a födémnek, a falaknak és az alapnak is.
A pontos tervek elkészülte után közbeszerzési pályázat keretében lett kiválasztva a kivitelező, aki elég tőkeerős ahhoz, hogy a támogatási összeg elszámolásáig (ez több hónap is lehet) biztosítani tudja a beruházás összegét. Ez a felújítás tekintetében több mint bruttó 35 millió forint, az eszközökre pedig csaknem 5 millió forint.
A pályázati összeg ezenkívül tartalmazza, a fenntartáshoz és működéshez szükséges költségek egy részét, a megvalósítást követő 3 évre évenként csökkenő mértékben, valamint az egyéb előre látható költségeket (tervezési díj, műszaki ellenőr díja, közbeszerzés díja, pályázat menedzselés…).

Harmadik lépés:
Mivel az eszközbeszerzéshez közbeszerzési eljárást nem kellett lefolytatni, az eszközök egy részét, pénzügyi lehetőségeinknek megfelelően, be tudtuk 2011 őszén szerezni. A következő elszámolásnál folytattuk a beszerzést. Az alábbi tételek már az egyesületünk tulajdonában vannak: 4 db komplett számítógép, 1 db laptop, videokamera, diktafon, flip-chart tábla, 150 db szék, szekrények, könyvespolcok, asztalok, audiovizuális eszközök.
Nagy várakozást követően, mindenki örömére, végre 2012 januárjában megkezdődött az épület felújítása is a nyílászárók cseréjével, a vizesblokk felújításával, és az ehhez kapcsolódó szakipari munkák elvégzésével. A munkálatok 2012 oktoberében a végéhez ért a kivitelező által történő ütemezésnek megfelelően.
A felújítás után 3 évig a pályázati támogatás segítségével, utána pedig további 5 évig önerőből kell üzemeltetni, fenntartani az IKSZT vállalt feladatait.
Kívánunk ehhez magunknak és a falu népének erőt, egészséget, sikeres befejezést, lelki és anyagi támogatókat.


     


Gácsi József
projekt manager