Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kismarja Közösségéért Egyesület

Kismarja Hajdú-Bihar megyei település a román határ mentén mintegy 11 km-en érintve azt. Az 1300-as években Nagy Mária néven ismert – Szűz Mária templomról kapta nevét.
 
A község jelenlegi helyén egy nádassal, a szabályozatlan Berettyó folyó által táplált vadvizekkel körülvevő sziget volt. Ide bújtak a község lakói a tatárjárás és a török hódoltság idején és kialakult a mai településszerkezet. Bocskai hagyományokat őrzünk. A falu északkeleti részén van a Bocskai Várdomb, melyen a Bocskai család lakhelye állt. Kulturális örökségünk.
 
Bocskai István 1606. szeptember 22-én aláírta a község szabadalom levelét(„ a szülőföld iránti háládatosságból”) ezzel községünket mezővárosi jogokkal és kiváltságokkal ruházta fel. Most fogjuk ünnepelni a négyszázadik évfordulót. Az 1876-os új közigazgatási törvény szerint már nagyközség cím illeti meg. Az itt lakók mezőgazdaságból, állattartásból éltek. A jelenlegi határvonalat 1946-ban lezárták, így községünk az ország peremére került, megszűnt a Nagyvárad és Debrecen közötti igen fontos kereskedelmi útvonal.
 
Az 1950-es évek elején közel 3000 főt számláló községből állandó az elvándorlás, a belterület zsugorodik, a termőföldek egyötöde parlagon marad. Kismarján ma 1411 fő él. Számtalan kiművelt emberfőt adott az országnak. A huszadik század végére igen hátrányos helyzetbe került községünk, de élni akar.
 
1999. március 10-én 22 fővel megalakult a Kismarja Közösségéért Egyesület azzal a céllal, hogy pályázhasson egy teleházra, ugyanis a kismarjai szülők nem szeretnék, ha a vidéki gyerekeik hátránnyal indulnának a középiskolába. Második nekifutásra 2000-ben pályázatot nyertünk 6 db számítógépre, 1 db nyomtatóra és egy fénymásolóra 2 millió forint értékben. Az alapító okirat igen széles skálán jelöli meg az Egyesület tevékenységi körét(szociális, egészségügy, oktatás, nevelés, természetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok védelme, közrend, katasztrófa-elhárítás, stb.)
 
Az önkormányzat segítségével korszerű munkahelyet létesítettünk a kultúrház klubhelyiségében. Egyesületünk a teleház lehetőségeit kihasználva, pályázatokkal, helyi összefogással elindított egy folyamatot, létrehozott egy információs központot, melynek kisugárzása várhatóan szemléletformáló lesz.
 
 
Eredményeink mind a pályázatokhoz és a helyi összefogáshoz kötődnek:
 
- Már hárman is dolgoztak a teleházban.
 
- Teleház üzemeltetése, irodai szolgáltatások, kiadványok, kérvények, hardver és szoftver munka, internetezés. Számtalan szakdolgozat, grafikonos házi dolgozat készült itt.
 
- „Kismarjai Hírek” c. helyi lap szerkesztése, képeslap terjesztés
 
- Rehabilitációs tevékenység
 
- Millenniumi emlékoszlop készíttetése
 
- Székelykapu készíttetése a Bocskai Várdombon, a várdomb mint kulturális örökség óvása, ápolása.
 
- Utcaszépítő verseny lebonyolítása, fasorok telepítése, ápolása.
 
- Hagyományok ápolása, szüreti felvonulás és bál szervezése.
 
- Kismarjából elszármazottak találkozójának megrendezése 2001-ben, 2004-ben, 2007-ben, következik 2010-ben. Ez a szervezésünk az egész országra kiterjed. A volt Kismarjaiak segítik szervezetünket az adójuk 1 %-val és egyéb módon.
 
- Gyermeküdültetés vonzó, egész napos programokkal.
 
 
 
Céljaink:
 
- számítógép alapismereti oktatás folytatása a gépismeret megkedveltetése,
 
falusi túrizmus alapjainak megteremtése: kiadványszerkesztés
 
- egészséges életmódra nevelés, egészségterv elkészítése
 
- hátrányos helyzetű csoportok segítése: 8 osztály elvégzésével és munkahelyteremtéssel
 
- kézműves munkák tanítása: kosárfonás, gyékényezés, fafaragás, szövés
 
- fasorok telepítése, gondozása, parkosítás a Vasútállomásnál szerződéses úton,
 
- pályázatok írása, rendezvények szervezése,.
 
 
Terveink megvalósításához 25 fő jó példával elöljáró aktivistánk van.
 
 
Fő vonalunk: 06-54/581050
E-mail: kismarjatelehazkke@gmail.com